رویدادها

ارتقای سطح مهارت و آشنایی با تکنولوژی های روز دنیا برای پزشکان و پرسنل محترم بیمارستان های سراسر کشور از تعهدات همیشگی شرکت تهران جراح نوین می باشد که به این منظور برنامه منظمی جهت برگزاری دوره های مختلف برای این آموزش ها  در داخل  و خارج از مجموعه شرکت تهران جراح نوین و همچنین حضور در کنگره ها و سمینارهای مختلف در نظر گرفته شده است.

شرکای تجاری