نکات مهم در مورد اتصال پلیت به بیمار

اسلاید آموزشی الکترو سرجری

مقدمه ای بر الکتروسرجری