شرکت تهران جراح نوین نماینده یکی از پیشتازان صنعت تجهیزات پزشکی دنیا بوده و توانسته با بهره گیری از سبد محصولات مدترونیک در شاخه ارتوپدی نظر مثبت جراحان به نام کشور و همچنین مراکز درمانی را جلب کند.

محصولات مدترونیک با طیفی گسترده هرگونه شکستگی و ناهنجاری را که در استخوان ها وجود داشته باشد را تحت پوشش قرار می دهد.

محصولات تروما مدترونیک شامل سیستم های مینی برای انگشتان ، سیستم گاما نیل (شورت و لانگ) ، نیل اکسپرت تیبیا ، پلاک های استئوتومی و سایر پلاک های مرسوم و مورد نیاز در عمل های جراحی تروما می باشد.

کاتالوگ محصولات

DHS & DCS

MDT KH Trauma

NeoGen AR Nail Instrument Set

Surgical Technique-NeoGen AR-Short

Surgical Technique-NeoGen AR-Long

VariLoc LCP