سیستم پالایش عصب NIM

کاتالوگ PDF

برپایه بیش از 20 سال تجربه، سیستم پایشگر اعصاب NIM به جراحان کمک می کند تا اعصاب را شناسایی کنند ، اثرات دستکاری روی عصب را کنترل و کارایی عصبی را قبل از اتمام عمل تأیید کنند. طراحی این دستگاه که با تاکید برروی راحتی استفاده از آن انجام شده، استفاده از آن را در رنج وسیعی از جراحی‌ها شامل ENT و عمومی ممکن می‌سازد.