پروتزها و ونتیلیشن تیوب

Medtronic در راستای تکمیل محصولات اتولوژی خود، طیف وسیعی از پروتزهای گوش میانی و ونتیلیشن تیوب ها (Ventilation tubes) را با در نظر گرفتن نیاز بیماران مختلف ارائه می‌دهد.

Protehsis

venttubes brochures