استیمولاتور تحریک اعصاب نخاعی (SCS)

کاتالوگ PDF

درمانی مؤثر و بی خطر برای مدیریت بسیاری از انواع دردهای مزمن مقاوم به درمان مانند:

 • سندروم درد بعد از جراحی (FBS)
 • سندروم دردهای رادیکولار و آسیب نخاعی
 • دردهای ناشی از جراحی لامینکتومی
 • دردهای ناشی از جراحی کمر
 • دردهای ناشی از دیسک آسیب دیده، بیرون زدگی دیسکی و جراحی دیسک
 • دردهای محیطی با منشاء غیر عصبی
 • فیبروز در ناحیه اپیدورال
 • آراکنویدیت یا چسبندگی در ناحیه نخاع
 • سندروم دردهای پیچیده منطقه با منشاء نامشخص
 • درد های ناشی از رفلکس دیستروفی سمپاتیک
 • دردهای ناشی از پوکی و شکست استخوان

 

این تکنولوژی با  تحریک اعصاب  نخاعی با جریان الکتریکی خفیفی که استیمولاتور در امتداد لیدها به ناحیه اپیدورال در ستون فقرات منتقل می کند، بدون از بین بردن منبع درد، در مسیر ارسال پیام های عصبی وقفه ایجاد کرده و موجب کاهش یا رفع درد می شود.

مزایای درمان SCS

 • کاهش قابل ملاحظه دردهای مزمن
 • کاهش میزان مصرف داروهای مسکن
 • کاهش عوارض جانبی داروهای مسکن و مخدر
 • بهبود عملکرد و کیفیت زندگی بیمار
 • امکان برنامه ریزی دستگاه بر اساس فعالیت های روزانه بیمار
 • امکان استفاده از MRI برای کل بدن
 • روش غیر تهاجمی؛ بدون ایجاد تداخل مکانیکی یا شیمیایی در فعالیت عصب
 • روش قابل برگشت؛ امکان خروج لیدها و استیمولاتور از بدن، بدون اثر جانبی